Wyciąg z ogłoszenia o przetargach w dniu 22.10.2020 r.