Wyciąg z ogłoszenia o przetargach w dniu 19.09.2019 r.