Wyciąg z ogłoszenia o przetargach w dniu 03.12.2020 r.