Wyciąg z ogłoszenia o przetargach w dnia 21.02.2020 r.