Wyciąg z ogłoszenia o przetargach w dnia 10.09.2020 r.