Wyciąg z ogłoszenia o przetargach w dnia 03.09.2020 r.