Wyciąg z ogłoszenia o przetargach, które odbędą się w dniu 28.11.2019 r.