Wyciąg z ogłoszenia o przetargach, które odbędą się w dniu 09.01.2020r.