Wyciąg z ogłoszenia o przetargach, które odbędą się w dniu 07.11.2019 r.