Wniosek – lokal mieszkalny ul. Starowarszawska 27 w Piotrkowie Trybunalskim