Upoważnienie do przeksięgowań dodatku mieszkaniowego