Oświadczenie właściciela o rezygnacji z książeczek opłat