OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ