Oświadczenie dotyczące korespondencji elektronicznej