Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. instalacji cieplnych oraz wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. instalacji cieplnych oraz wodno-kanalizacyjnych

  • Version
  • Download
  • File Size 23.59 KB
  • File Count
  • Create Date 15 stycznia 2020
  • Last Updated 15 stycznia 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. instalacji cieplnych oraz wodno-kanalizacyjnych

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

ogłasza nabór na  stanowisko:

specjalista ds.  instalacji cieplnych oraz  wodno-kanalizacyjnych

- wymiar czasu pracy – pełny etat
- miejsce wykonywanej pracy -  TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

 

I - Główne obowiązki

- nadzór i kontrola stanu technicznego instalacji wodno – kanalizacyjnych  i cieplnych  w obiektach budowlanych zarządzanych przez Spółkę,

- nadzór nad prowadzonymi remontami oraz modernizacjami instalacji wodno – kanalizacyjnych i cieplnych,

- prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem zarządzanych zasobów pod kątem bieżącego inwentaryzowania oraz utrzymania w należytym stanie urządzeń związanych z dostawą ciepła,  wody i odprowadzania ścieków,

- uczestniczenie w procesie rozliczania zużycia ciepła,  wody i oprowadzania ścieków przez najemców zarządzanych lokali.

 

II - Wymagania niezbędne

- wykształcenie minimum średnie techniczne,

- uprawnienia budowlane instalacyjne bez ograniczeń,

- minimum 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku pracy,

- znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego i Prawa energetycznego oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

III - Wymagania dodatkowe

- znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,

- samodzielność,
- komunikatywność w kontaktach z ludźmi,

- umiejętności organizatorskie.

 

IV - Wymagane dokumenty i oświadczenia

- CV i list motywacyjny,

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),

 

V - Miejsce składania dokumentów

-  dokumenty należy przesyłać na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Al. 3 Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski.  lub złożyć w zaklejonych kopertach w sekretariacie  TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim lub przesłać na adres e-mailowy: sekretariat@tbs.piotrkow.pl

 

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.