Ogłoszenie o I ustnym przet. nieogran. lokalu przy ul. Słowackiego 57 – 8.08.2019