Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na lokal użytkowy przy ul. Słowackiego 57 – 19.09.2019 r.