Dane podstawowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. 3-go Maja 31

tel. (44) 732-37-70 lub 605 87 99 04

e-mail: sekretariat@tbs.piotrkow.pl

www: www.tbs-piotrkow.pl

NIP: 771-22-81-594

REGON: 590638145

Konta bankowe:

PKO BP 30 1020 3916 0000 0602 0021 9980

ES Bank 13 8980 0009 2018 0055 4907 0001

KRS: Wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000039349 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Wysokość kapitału zakładowego: 20.119.480,00 zł. Kapitał został w pełni opłacony.