Biuro zamiany mieszkań

Biuro Zamiany Mieszkań rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku ma na celu pomoc przy pozyskiwaniu przez najemców lokali komunalnych lub będących własnością TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. mieszkań odpowiadających wielkością, standardem oraz kosztami utrzymania do własnych potrzeb. Z zamiany mogą skorzystać mieszkańcy lokali zadłużonych jak i niezadłużonych. Głównym celem zamiany za spłatą zadłużenia jest uniknięcie ewentualnej eksmisji z lokali, poprzez spłatę zadłużenia przez innego najemcę. Podstawą prowadzenia BZM jest Uchwała Nr 38/2008 Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8.08.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zamiany lokali mieszkalnych, określającego zasady zamiany lokali mieszkalnych z późniejszymi zmianami.