ZARZĄDTOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMUJE, IŻ 14 SIERPNIA 2020  ROKU ( PIĄTEK  )JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY. ( podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu pracy )

Więcej

Ogłoszenie O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY UL. bELZACKIEJ/sŁOWACKIEGO W Piotrkowie TRYBUNALSKIM

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej / Słowackiego, stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim. Przetarg odbędzie się w siedzibie TBS Sp. z o.o. przy ul. Al. 3 Maja 31 w Piotrkowie Trybunalskim...

Więcej