Załatwisz wszystko online! – 1 lutego uruchamiamy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta e-BOK

Informacja o elektronicznym dostępie do rozliczeń e-Bok – E-USŁUGI. Portal elektroniczny e-Bok (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) to szybki i nowoczesny dostęp do konta rozrachunkowego dla dysponentów wszystkich lokali będących w zasobach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim. Mogą Państwo w łatwy i bezpieczny sposób, o dowolnej porze...

Więcej

Dostarczanie korespondencji

Zgodnie z Regulaminem doręczania korespondencji do lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez TBS Sp. z o.o., osoby które wskazały adres do korespondencji inny niż lokal, którego korespondencja dotyczy obciążane będą opłatami za usługi dodatkowe – opłatami za doręczenie korespondencji w wysokości poniesionych przez Spółkę, rzeczywistych kosztów jej wysłania do...

Więcej