Administracja PGM w Kielcach

Administracja PGM w Kielcach, siedziba w Piotrkowie Tryb.
ul. Dąbrowskiego 4, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 661-611-848, 691-420-232
tel. dyżurny 601-312-392